מבוא למאקרו

לסטודנטים שלום רב,

כאן יופיעו חומרי עזר, הודעות, תרגילים נוספים ופתרונם וכו’. מומלץ לעקוב אחר שינויים בחלק זה של האתר בצורה רציפה.

בהצלחה,

מושיק

הודעה 4.3.2012

אני משתייך לסגל הזוטר באוניברסיטה. אם השביתה נמשכת, השיעורים לא יתקיימו

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *