תרגילים

בממוצע, מדי שבוע תתבקשו להגיש תרגיל הקשור לחומר הנלמד באותו שבוע. הגשת התרגילים היא חובה. סטודנט צריך להגיש 80% מהתרגילים כדי להיות זכאי לגשת לבחינה. חלק מהתרגילים בקורס נכתבו במיוחד לקבוצה זאת, אחרים לקוחים מחוברת תרגילי הקורס הכללית. בכל מקרה, החוברת מומלצת לתרגול נוסף למי שמעוניין.

תרגיל מספר 1

תרגיל מספר 2

תרגיל מספר 3 – יש להגיש שאלות 1 עד 5 בלבד, ללא שאלה 6

תרגיל מספר 4 – מתוך חוברת התרגילים

תרגיל מספר 5 המודל הקיינסיאני

תרגיל מספר 6 – התערבות ממשלה

תרגיל מספר 7 – הבנקים וכמות הכסף

תרגיל מספר 8 – שוק הכסף

תרגיל מספר 9 – מדיניות פיסקליות ומוניטרית משולבת

הערה לתרגיל 9: בשאלה 2 הצריכה הפרטית היא פונקציה של ההכנסה הפנויה ולא כפי שמופיע. באותה שאלה, השימוש באות האנגלית אם מציין את היבוא

תרגיל מס’ 10 מתוך חוברת תרגילים

תרגיל מס’ 11 חדש – משק פתוח כאשר הבנק המרכזי קובע הריבית

עדכון: שאלות ברמת בחינה בנושא משק פתוח ובנק מרכזי קובע ריבית

חוברת תרגילים בקורס מבוא למאקרו בעריכת אמירה עופר

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *