קישורים חיצוניים

לשימושכם הנבון: להלן מספר מאגרי מידע חיצוניים שעשויים לסייע לכם בעיקר לקראת הבחינות. שימו לב: החומר המחייב לקורס הוא כפי שנקבע בסילבוס ובהתבסס על קריאות החובה של הקורס וחומר הכיתה. אין להסתמך על סיכומים ותשובות למבחנים שלא פורסמו באופן רשמי – החומרים בקישורים (למעט מאגר הבחינות בחוג לכלכלה) אינם חומרים רשמיים של הקורס אלא חומר עזר נוסף בלבד והשימוש בהם הוא על אחריות הסטודנט בלבד.

מאגר בחינות באתר החוג לכלכלה

מאגר חומרים באתר אגודת הסטודנטים

בנק בחינות בקורס “יסודות הכלכלה” באוניברסיטת תל-אביב – חופף במידה רבה את הקורסים מבוא למיקרו ומבוא למאקרו

חומרי עזר  נוספים:

הספר מבוא למיקרו כלכלה של האוניברסיטה הפתוחה (גדעון יניב)

ספר פתרונות תרגילים מרכזיים במיקרו כלכלה שחיבר רון וידיסלבסקי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *